fotolia_91887504_mwskiejpg

  • krótkie terminy płatności – standardowo wynoszą 14 dni, ale w ramach negocjacji cenowych istnieje również możliwość przedpłaty,
  • solidną ocenę jakościową i ilościową zboża,
  • odbiór płodów rolnych (również z pola) lub dostarczenie towaru do uzgodnionego magazynu,
  • płynną i skuteczną logistykę,
  • wyjątkowo korzystne ceny surowców,
  • umowy sprzedaży z zabezpieczeniem ryzyka zmiany cen i/lub z odroczonym terminem realizacji (kontrakty na nowe zbiory i bardziej odległe terminy, a także umowy z tzw. „płynną ceną”, pozwalającą na maksymalizację zysku),
  • ulgowe i negocjacyjne podejście do potrąceń wynikających z oceny ilościowej i jakościowej płodów rolnych,
  • bardzo wysoką skuteczność w realizacji kontraktów (niwelowanie ryzyka związanego z powrotem nierozładowanych aut),
  • możliwość sprzedaży towarów na rynku międzynarodowym
  • handel także surowcami objętymi certyfikacją GMP+.